Skip to content

Wykop the best style by tentin_quarantino

Screenshot of Wykop the best style

Details

Authortentin_quarantino

LicenseCC BY 4.0

Categorywykop.pl

Created

Updated

Size59 kB

Statistics

Learn how we calculate statistics in the FAQ.

Failed to fetch stats.

Description

Przejrzysty styl dla Wykopu, wyposażony w opcje, które pozwalają dostosować go do siebie

Notes

Source code

Source code has over 10K characters, so we truncated it. You can inspect the full source code on install link.
/* ==UserStyle==
@name     Wykop the best style
@version   2.7.4
@namespace  userstyles.world/user/tentin_quarantino
@description Przejrzysty styl dla Wykopu, wyposażony w opcje, które pozwalają dostosować go do siebie.
@author    tentin_quarantino (https://wykop.pl/ludzie/tentin_quarantino)
@homepageURL https://github.com/tentin-quarantino/wykop-the-best-style
@supportURL  https://github.com/tentin-quarantino/wykop-the-best-style/issues
@license   CC BY 4.0
@preprocessor stylus
@var checkbox anonymization       "Anonimizacja (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)"       0
@var checkbox showLinksSlider      "Panel hitów na głównej"       1
@var checkbox showSidebarLinks     "Panel boczny Znaleziska"      1
@var checkbox showSidebarEntries    "Panel boczny Wpisy"         1
@var checkbox showSidebarPopularTags  "Panel boczny Popularne tagi"    1
@var checkbox showSidebarFooter     "Panel boczny Stopka"        1
@var checkbox showEntryOnHomepage    "Wpisy na głównej"          1
@var checkbox showThumbnailsOnHomepage "Miniatury na głównej"        1
@var checkbox showDefaultCategories   "Domyślne kategorie"         1
@var checkbox showDoodle        "Obrazki w nagłówku"         1
@var checkbox upcomingCounter      "Licznik nad Wykopaliskiem"     1
@var checkbox showFloatingButtons    "Przyciski po prawej na dole"    1
@var checkbox showSourceDevice     "via Wykop, via Mobile etc."     1
@var checkbox showUpvotingUsers     "Lista plusujących"         1
@var checkbox showGenderBars      "Paski płci pod awatarami"      1
@var checkbox commentsCompactMode    "Kompaktowe komentarze"       0
@var checkbox linksCompactModeMobile  "Kompaktowe znaleziska (Mobilne)"  0
@var checkbox angularVikop       "Kanciasty Wykop"          0
@var checkbox transparentAvatars    "Awatary bez tła"          1
@var checkbox ownCategoryNotifications "Powiadomienia z własnych kategorii" 1
@var checkbox hiddenEntryButtonsPC   "Ukrywane przyciski pod wpisem (PC)" 1
@var checkbox hiddenEntryButtonsMobile "Ukrywane przyciski pod wpisem (Mobilne)" 0
@var checkbox nonStickyHeaderBarMobile "Nieprzyklejony pasek nagłówka (Mobilne)" 0
@var range  maxFeedWidthPC      "Maks. szerokość strony (PC)"    [1260, 860, 2500, 10, 'px']
@var checkbox mainContentCentered    "Strona wyśrodkowana (PC)"     1
@var range  mainContentLeftMargin   "Odsunięcie strony od lewej (PC)"  [0, 0, 50, 1, '%']
@var range  entriesMarginPC      "Odstępy między wpisami (PC)"    [16, 1, 64, 1, 'px']
@var range  entriesMarginMobile    "Odstępy między wpisami (Mobilne)"  [16, 1, 64, 1, 'px']
@var range  entriesPictureSize    "Wielkość obrazków we wpisach"    [400, 130, 600, 10, 'px']
@var select  entriesFont        "Font wpisów i komentarzy"      {
  "arial:Arial (domyślna Wykop the best style)*": "Arial",
  "open_sans:Open Sans (oficjalny Wykop 2.0)": "Open Sans",
  "poppins:Poppins": "Poppins",
  "roboto:Roboto": "Roboto",
  "roboto_condensed:Roboto Condensed": "Roboto Condensed",
  "lato:Lato": "Lato",
  "noto_sans:Noto Sans": "Noto Sans",
  "quicksand:Quicksand": "Quicksand",
  "kanit:Kanit": "Kanit",
  "verdana:Verdana": "Verdana",
  "comic_sans_ms:Comic Sans MS": "Comic Sans MS",
  "consolas:Consolas": "Consolas"
}
@var select  entriesFontWeight    "Font wpisów i komentarzy (grubość)"    ["100", "200", "300", "400*", "500", "600", "700", "800", "900"]
@var color   entriesFontColorNight  "Font wpisów i komentarzy (kolor)(nocna)"  #c4c8c9
@var color   entriesFontColorDay   "Font wpisów i komentarzy (kolor)(dzienna)" #363640
@var number  entriesFontSize     "Font wpisów i komentarzy (rozmiar)"    [14, 10, 28, 1, 'px']
@var number  entriesFontLineHeight  "Font wpisów i komentarzy (odstępy)"    [20, 10, 32, 1, 'px']
==/UserStyle== */
@-moz-document domain("wykop.pl") {
  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins&family=Roboto&family=Roboto+Condensed&family=Lato&family=Noto+Sans&family=Quicksand&family=Kanit&display=swap');

  @media (max-width: 533px) {
    .content > section.entry > article > .edit-wrapper {
      margin-left: 0 !important;
    }
    .content section.entry > article > header {
      margin-top: 0 !important;
      max-height: none !important;
    }

    section.entry > article > header > div.right > div + div {
      position: initial !important;
    }

    section.entry > article > header > div.right > div:first-child {
      display: flex !important;
      flex-direction: column !important;
    }

    section.entry > article > header > div.right > div > span > a + i {
      display: block !important;
      margin-left: 0 !important;
    }

    section.entry:not(.reply) > article .edit-wrapper {
      margin-top: 8px !important;
    }

    section section.entry > article .edit-wrapper {
      margin-top: 0 !important;
      margin-left: 0 !important;
    }

    .content > .entry:not(:first-child):not(.reply) {
      margin-top: entriesMarginMobile !important;
    }

    if (!showSourceDevice) {
      section.entry > article > header > div.right > div > span > a + i {
        visibility: hidden !important;
      }
    }

    if (nonStickyHeaderBarMobile) {
      header.header {
        position: relative !important;
      }
    }
    
    if (!hiddenEntryButtonsMobile) {
      .content > section.entry > article .edit-wrapper > footer section.actions ul li {
        opacity: 1 !important;
      }
    }
  }

  @media (min-width: 534px) and (max-width: 640px) {
    section.entry > article .edit-wrapper {
      margin-top: 8px !important;
    }
    .content > section.entry > article > .edit-wrapper {
      margin-left: 50px !important;
    }
  }

  @media (min-width: 534px) {
    .content > .entry:not(:first-child):not(.reply) {
      margin-top: entriesMarginPC !important;
    }

    if (!showSourceDevice) {
      section.entry > article > header > div.right > div > span > a + i {
        display: none !important;
      }
    }

    if (commentsCompactMode) {
      section.entry.reply {
        padding: 15px 0 15px 15px !important;
      }

      section.content section.entry:not(.reply) {
        padding: 12px !important;
      }

      section.entry.reply > article {
        padding-right: 8px !important;
      }
    }
    if (!hiddenEntryButtonsPC) {
      .content > section.entry > article .edit-wrapper > footer section.actions ul li {
        opacity: 1 !important;
      }
    }
  }

  @media (max-width: 640px) {
    if (commentsCompactMode) {
      section.entry > .comments > footer {
        margin-top: 8px !important;
      }

      section.entry > .comments > footer > div {
        margin-top: 0 !important;
      }
    } else {
      section.entry > .comments > footer > div {
        margin-top: 0 !important;
      }
    }

    if (!showThumbnailsOnHomepage) {
      section.link-block:not(.detailed) > section > article > div > figure {
        display: none !important;
      }

      section.link-block:not(.detailed) > section > article {
        padding: 12px 12px 12px 0 !important;
      }
    }

    section.entry > article .edit-wrapper {
      margin-left: 0 !important;
    }

    .content section.entry > article > header {
      column-gap: 8px !important;
    }

    section.entry > article > header > div.right > div > span {
      display: block !important;
    }

    .content section.entry > .comments {
      margin: 8px 0 0 44px !important;
    }

    section > .content > section.entry > section.editor {
      margin: 6px 0 0 0px !important;
      width: 100% !important;
    }

    section.entry > article > header > div.right > div > span {
      line-height: normal !important;
    }

    section.entry > article > header {
      max-height: none !important;
    }

    .content > section.link-block:not(.detailed) > section > article {
      width: 100% !important;
      padding: 8px 8px 0 8px !important;
    }

    section > div > section.entry > article {
      padding-bottom: 4px !important;
    }

    section > div > section.entry.reply > article {
      padding-bottom: 4px !important;
      width: calc(100% + 14px) !important;
    }

    if (commentsCompactMode) {
      section.entry.reply {
        padding: 12px 0 0 12px !important;
      }
    }
  }

  @media (min-width: 641px) {
    if (!showThumbnailsOnHomepage) {
      .content > section.link-block:not(.detailed) > section {
        min-height: auto !important;
      }

      section.link-block:not(.detailed) > section > article > figure {
        display: none !important;
      }

      section.link-block:not(.detailed) > section > article {
        padding: 12px 12px 12px 0 !important;
      }
    } else {
      section.link-block:not(.detailed) > section > article {
        padding: 12px 12px 12px 232px !important;
      }
    }
    
    if (commentsCompactMode) {
      section.entry {
        padding: 12px !important;  
     ...

Reviews

No reviews yet.