Wykop the best style by tentin_quarantino

Wykop the best style screenshot
Homepage Install Get Stylus Write a review

Details

Authortentin_quarantino

LicenseCC BY 4.0

Created

Updated

Categorywykop.pl

Statistics

Learn how we calculate statistics in the FAQ.

Total views

Total installs

Weekly installs

Weekly updates

Description

Przejrzysty styl dla Wykopu, wyposażony w opcje, które pozwalają dostosować go do siebie

Notes

Propozycje lub błędy proszę zgłaszać na jeden ze sposobów:

Source code

/* ==UserStyle==
@name     Wykop the best style
@version   2.7.1
@namespace  userstyles.world/user/tentin_quarantino
@description Przejrzysty styl dla Wykopu, wyposażony w opcje, które pozwalają dostosować go do siebie.
@author    tentin_quarantino (https://wykop.pl/ludzie/tentin_quarantino)
@homepageURL https://github.com/tentin-quarantino/wykop-the-best-style
@supportURL  https://github.com/tentin-quarantino/wykop-the-best-style/issues
@license   CC BY 4.0
@preprocessor stylus
@var checkbox anonymization       "Anonimizacja (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)"       0
@var checkbox showLinksSlider      "Panel hitów na głównej"       1
@var checkbox showSidebarLinks     "Panel boczny Znaleziska"      1
@var checkbox showSidebarEntries    "Panel boczny Wpisy"         1
@var checkbox showSidebarPopularTags  "Panel boczny Popularne tagi"    1
@var checkbox showSidebarFooter     "Panel boczny Stopka"        1
@var checkbox showEntryOnHomepage    "Wpisy na głównej"          1
@var checkbox showThumbnailsOnHomepage "Miniatury na głównej"        1
@var checkbox showDefaultCategories   "Domyślne kategorie"         1
@var checkbox showDoodle        "Obrazki w nagłówku"         1
@var checkbox upcomingCounter      "Licznik nad Wykopaliskiem"     1
@var checkbox showFloatingButtons    "Przyciski po prawej na dole"    1
@var checkbox showSourceDevice     "via Wykop, via Mobile etc."     1
@var checkbox showUpvotingUsers     "Lista plusujących"         1
@var checkbox showGenderBars      "Paski płci pod awatarami"      1
@var checkbox commentsCompactMode    "Kompaktowe komentarze"       0
@var checkbox linksCompactModeMobile  "Kompaktowe znaleziska (Mobilne)"  0
@var checkbox angularVikop       "Kanciasty Wykop"          0
@var checkbox transparentAvatars    "Awatary bez tła"          1
@var checkbox ownCategoryNotifications "Powiadomienia z własnych kategorii" 1
@var checkbox hiddenEntryButtonsMobile "Ukrywane przyciski pod wpisem (Mobilne)" 0
@var checkbox nonStickyHeaderBarMobile "Nieprzyklejony pasek nagłówka (Mobilne)" 0
@var range  maxFeedWidthPC      "Maks. szerokość strony (PC)"    [1260, 860, 2500, 10, 'px']
@var checkbox mainContentCentered    "Strona wyśrodkowana (PC)"     1
@var range  mainContentLeftMargin   "Odsunięcie strony od lewej (PC)"  [0, 0, 50, 1, '%']
@var range  entriesMarginPC      "Odstępy między wpisami (PC)"    [16, 1, 64, 1, 'px']
@var range  entriesMarginMobile    "Odstępy między wpisami (Mobilne)"  [16, 1, 64, 1, 'px']
@var select  entriesFont        "Font wpisów i komentarzy"      {
  "arial:Arial (domyślna Wykop the best style)*": "Arial",
  "open_sans:Open Sans (oficjalny Wykop 2.0)": "Open Sans",
  "poppins:Poppins": "Poppins",
  "roboto:Roboto": "Roboto",
  "roboto_condensed:Roboto Condensed": "Roboto Condensed",
  "lato:Lato": "Lato",
  "noto_sans:Noto Sans": "Noto Sans",
  "quicksand:Quicksand": "Quicksand",
  "kanit:Kanit": "Kanit",
  "verdana:Verdana": "Verdana",
  "comic_sans_ms:Comic Sans MS": "Comic Sans MS",
  "consolas:Consolas": "Consolas"
}
@var select  entriesFontWeight    "Font wpisów i komentarzy (grubość)"    ["100", "200", "300", "400*", "500", "600", "700", "800", "900"]
@var color   entriesFontColorNight  "Font wpisów i komentarzy (kolor)(nocna)"  #c4c8c9
@var color   entriesFontColorDay   "Font wpisów i komentarzy (kolor)(dzienna)" #363640
@var number  entriesFontSize     "Font wpisów i komentarzy (rozmiar)"    [14, 10, 28, 1, 'px']
@var number  entriesFontLineHeight  "Font wpisów i komentarzy (odstępy)"    [20, 10, 32, 1, 'px']
==/UserStyle== */
@-moz-document domain("wykop.pl") {
  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins&family=Roboto&family=Roboto+Condensed&family=Lato&family=Noto+Sans&family=Quicksand&family=Kanit&display=swap');

  @media (max-width: 533px) {
    .content > section.entry > article > .edit-wrapper {
      margin-left: 0 !important;
    }
    .content section.entry > article > header {
      margin-top: 0 !important;
      max-height: none !important;
    }

    section.entry > article > header > div.right > div + div {
      position: initial !important;
    }

    section.entry > article > header > div.right > div:first-child {
      display: flex !important;
      flex-direction: column !important;
    }

    section.entry > article > header > div.right > div > span > a + i {
      display: block !important;
      margin-left: 0 !important;
    }

    section.entry:not(.reply) > article .edit-wrapper {
      margin-top: 8px !important;
    }

    section section.entry > article .edit-wrapper {
      margin-top: 0 !important;
      margin-left: 0 !important;
    }

    .content > .entry:not(:first-child):not(.reply) {
      margin-top: entriesMarginMobile !important;
    }

    if (!showSourceDevice) {
      section.entry > article > header > div.right > div > span > a + i {
        visibility: hidden !important;
      }
    }

    if (nonStickyHeaderBarMobile) {
      header.header {
        position: relative !important;
      }
    }
    
    if (!hiddenEntryButtonsMobile) {
      .content > section.entry > article .edit-wrapper > footer section.actions ul li {
        opacity: 1 !important;
      }
    }
  }

  @media (min-width: 534px) and (max-width: 640px) {
    section.entry > article .edit-wrapper {
      margin-top: 8px !important;
    }
    .content > section.entry > article > .edit-wrapper {
      margin-left: 50px !important;
    }
  }

  @media (min-width: 534px) {
    .content > .entry:not(:first-child):not(.reply) {
      margin-top: entriesMarginPC !important;
    }

    if (!showSourceDevice) {
      section.entry > article > header > div.right > div > span > a + i {
        display: none !important;
      }
    }

    if (commentsCompactMode) {
      section.entry.reply {
        padding: 15px 0 15px 15px !important;
      }

      section.content section.entry:not(.reply) {
        padding: 12px !important;
      }

      section.entry.reply > article {
        padding-right: 8px !important;
      }
    }
  }

  @media (max-width: 640px) {
    if (commentsCompactMode) {
      section.entry > .comments > footer {
        margin-top: 8px !important;
      }

      section.entry > .comments > footer > div {
        margin-top: 0 !important;
      }
    } else {
      section.entry > .comments > footer > div {
        margin-top: 0 !important;
      }
    }

    if (!showThumbnailsOnHomepage) {
      section.link-block:not(.detailed) > section > article > div > figure {
        display: none !important;
      }

      section.link-block:not(.detailed) > section > article {
        padding: 12px 12px 12px 0 !important;
      }
    }

    section.entry > article .edit-wrapper {
      margin-left: 0 !important;
    }

    .content section.entry > article > header {
      column-gap: 8px !important;
    }

    section.entry > article > header > div.right > div > span {
      display: block !important;
    }

    .content section.entry > .comments {
      margin: 8px 0 0 44px !important;
    }

    section > .content > section.entry > section.editor {
      margin: 6px 0 0 0px !important;
      width: 100% !important;
    }

    section.entry > article > header > div.right > div > span {
      line-height: normal !important;
    }

    section.entry > article > header {
      max-height: none !important;
    }

    .content > section.link-block:not(.detailed) > section > article {
      width: 100% !important;
      padding: 8px 8px 0 8px !important;
    }

    section > div > section.entry > article {
      padding-bottom: 4px !important;
    }

    section > div > section.entry.reply > article {
      padding-bottom: 4px !important;
      width: calc(100% + 14px) !important;
    }

    if (commentsCompactMode) {
      section.entry.reply {
        padding: 12px 0 0 12px !important;
      }
    }
  }

  @media (min-width: 641px) {
    if (!showThumbnailsOnHomepage) {
      .content > section.link-block:not(.detailed) > section {
        min-height: auto !important;
      }

      section.link-block:not(.detailed) > section > article > figure {
        display: none !important;
      }

      section.link-block:not(.detailed) > section > article {
        padding: 12px 12px 12px 0 !important;
      }
    } else {
      section.link-block:not(.detailed) > section > article {
        padding: 12px 12px 12px 232px !important;
      }
    }
    
    if (commentsCompactMode) {
      section.entry {
        padding: 12px !important;  
      }
    }
    
    section.link-block:not(.detailed) > section > article {
      width: calc(100% - 73px) !important;
    }
            
    section.link-block:not(.detailed) section.vote-box {
      margin: 12px 0 !important;
    }
  }

  @media (min-width: 641px) and (max-width: 720px) {
    if (commentsCompactMode) {
      section.entry > .comments > footer {
        margin-top: 0 !important;
      }

      section.entry > .comments > footer > div {
        margin-top: 0 !important;
      }
    } else {
      section.entry > .comments > footer > div {
        margin-top: 0 !important;
      }
    }
  }

  @media (min-width: 721px) {
    main.main > section,
    main.main > aside.wide-top {
      max-width: maxFeedWidthPC !important;
    }
    
    .content section.link-block.detailed > section > article {
      padding-top: 16px !important;
      padding-bottom: 16px !important;
    }
    
    .content section.link-block:not(.detailed) > section > article figure {
      height: 158px !important;
    }

    if (commentsCompactMode) {
      section.entry > .comments > footer {
        margin-top: 0 !important;
      }

      section.entry > .comments > footer > div {
        margin-top: 0 !important;
      }
    } else {
      section.entry > .comments > footer > div {
        margin-top: -25px !important;
      }
    }
  }

  if (!showDefaultCategories) {
    aside.left-panel > section.links > .content ul.categories,
    aside.left-panel > section.links > .content header {
      display: none !important;
    }
  }

  if (!showLinksSlider) {
    .main-content .hits-slider > .hits-slider-stream > div {
      display: none !important;
    }
  }

  if (!showDoodle) {
    .header aside.doodle {
      display: none !important;
    }
  }

  if (!showEntryOnHomepage) {
    section.home-page > section.home .entry {
      display: none !important;
    }
  }

  if (!showUpvotingUsers) {
    section.entry .entry-voters {
      display: none !important;
    }
  }

  if (commentsCompactMode) {
    section.stream > .content > section.entry.reply {
      background: transparent !important;
    }

    .entry section.entry-photo figure,
    .entry section.entry-photo figure figcaption,
    .entry.reply section.entry-photo figure,
    .entry.reply section.entry-photo figure figcaption {
      background: transparent !important;
      border: none !important;
    }
    
    [data-night-mode] section.stream > div.content > section.entry.reply {
      background: #2c2c2c !important
    }

    [data-night-mode] .entry.reply section.entry-photo figure,
    [data-night-mode] .entry.reply section.entry-photo figure figcaption {
      background: #2c2c2c !important;
    }

    section.entry.reply > article {
      padding-top: 0 !important;
      background: none !important;
    }

    section.entry.reply {
      margin-top: 3px !important;
      -webkit-box-shadow: none !important;
      box-shadow: none !important;
    }

    section.entry:not(.reply) > .comments {
      margin-left: 40px !important;
    }

    section.entry > article .edit-wrapper > * ~ * {
      margin-top: 0 !important;
    }

    section.entry > section.editor {
      margin: 14px 0 0 52px;
    }
    
    section.entry > article > header {
      column-gap: 12px !important;
    }
    
    section.entry > article .edit-wrapper {
      margin-left: 50px !important;
    }
    
    [data-night-mode] section.entry.reply:nth-child(odd):not(.highlighted) > article .edit-wrapper > footer section.actions button.toggle-to-favourite:not(.active) .svg-inline svg .body {
      fill: #313131;
    }
  } else {
    .entry.reply section.entry-photo figure,
    .entry.reply section.entry-photo figure figcaption {
      background: var(--lilac);
      border: none !important;
    }

    [data-night-mode] .entry.reply section.entry-photo figure,
    [data-night-mode] .entry.reply section.entry-photo figure figcaption {
      background: #212121 !important;
    }

    section.entry > article .edit-wrapper > * ~ * {
      margin-top: 3px !important;
    }

    section.entry > section.editor {
      margin: 16px 0 0 52px;
    }

    section.entry > article > header {
      column-gap: 16px !important;
    }
    
    section.entry > article .edit-wrapper {
      margin-left: 56px !important;
    }
    
    [data-night-mode] section.entry.reply:not(.highlighted) > article .edit-wrapper > footer section.actions button.toggle-to-favourite:not(.active) .svg-inline svg .body {
      fill: #212121;
    }
  }

  if (angularVikop) {
    *,
    *::before,
    *::after {
      border-radius: 0 !important;
    }
    
    aside.hits-slider .swiper-container .swiper-wrapper .swiper-slide a {
      -webkit-mask: none !important;
      mask: none !important;
    }
  }

  if (transparentAvatars) {
    aside.profile-top > section > header > a.avatar figure img {
      border: 5px solid transparent !important;
      background: none !important;
    }
  }

  if (!showFloatingButtons) {
    main .content > .popper-button {
      display: none !important;
    }
  }

  if (anonymization) {
    .header aside.doodle {
      display: none !important;
    }

    section.search-input form > input[type=search]::placeholder {
      color: transparent !important;
    }

    header.header > .left > a.logotype,
    header.header > .left > a.logo {
      -webkit-mask-size: 0 !important;
      mask-size: 0 !important;
    }

    .left-panel:not(.mini) > section.links li.home span.button > a > span > em {
      font-size: 0 !important;
      line-height: 0 !important;
    }

    .left-panel:not(.mini) > section.links li.home span.button > a > span > em:after {
      content: "Strona główna" !important;
      font-size: 16px !important;
    }

    header.header > .left > nav.main > ul li:nth-child(2) a > span {
      font-size: 0 !important;
    }

    header.header > .left > nav.main > ul li:nth-child(2) a > span:after {
      content: "Oczekujące" !important;
      font-size: 14px !important;
    }
    
    .hits-slider > section > header > h1 {
      font-size: 0 !important;
    }
    
    .hits-slider > section > header > h1:before {
      content: "Hity";
      font-size: 14px !important;
    }
    
    section.vote-box:not(.voted) .dig button {
      font-size: 0 !important;
    }
    
    section.vote-box:not(.voted) .dig button:after {
      content: "Głosuj";
      font-size: 10px !important;
    }
  }
  
  if (!ownCategoryNotifications) {
    aside.left-panel > section.links > .content ul li.bucket.new:after {
      visibility: hidden !important;
    }
  }
  
  if (!showSidebarLinks) {
    section.sidebar > section.links-sidebar {
      display: none !important;
    }
  }
  
  if (!showSidebarEntries) {
    section.sidebar > section.entries-sidebar {
      display: none !important;
    }
  }
  
  if (!showSidebarPopularTags) {
    section.sidebar > section.tags-sidebar {
      display: none !important;
    }
  }

  if (!showSidebarFooter) {
    section.sidebar > footer.footer {
      display: none !important;
    }
  }
  
  allSidebarPanelsHidden = !(showSidebarLinks || showSidebarEntries || showSidebarPopularTags || showSidebarFooter);
  
  if (allSidebarPanelsHidden) {
    main.main .content {
      width: 100% !important;
    }
  }
  
  if (!mainContentCentered) {
    main.main > section,
    main.main > aside.wide-top {
      margin: 6px 0 0 mainContentLeftMargin !important;
    }
  }
  
  if (!upcomingCounter) {
    nav.main .upcoming-count,
    strong.upcoming-count.mobile {
      display: none !important;
    }
  }
  
  if (linksCompactModeMobile) {
    .link-block.mobile > section > article > .info,
    .link-block.mobile > section > article > .actions.mobile.compact {
      display: none !important;
    }

    .link-block.mobile:not(.detailed) > section {
      min-height: 0 !important
    }
  }
  
  if (!showGenderBars) {
    a.avatar figure:before {
      background: transparent !important;
    }
  }

  [data-night-mode],
  [data-night-mode] aside.left-panel > section.links > .content ul li.bucket.new:after,
  [data-night-mode] header.header > .right > nav > ul > li > a.new:after,
  [data-night-mode] li.account > a > a {
    --whitish: #2c2c2c;
    --porcelain: #1c1c1c;
    --steelBluish: #cad0d0;
    --gullGray: #cad0d0;
    --tuna: #c4c8c9;
    --abbey: #c4c8c9;
    --athensGray: #3c3c3c;
    --squeeze: rgba(#f8fafc, 0.025);
  }

  header.header > .right > nav > ul > li > a.new:after,
  [data-night-mode] article.link-article,
  [data-night-mode] aside.left-panel > section.buttons > .content ul li a:before,
  [data-night-mode] ul.menu-dropdown,
  [data-night-mode] section.editor > header > ul > li.lenny-face ul.menu-dropdown {
    border: none !important;
  }

  [data-night-mode] .form-elements p:not(.popper).or span,
  [data-night-mode] aside.profile-top > section > figure,
  [data-night-mode] header.header > .right > nav > ul > li.dropdown > section,
  [data-night-mode] header.header > .right > nav > ul > li.dropdown > ul,
  [data-night-mode] li > section section.notifications > .stream > .content > .notify,
  [data-night-mode] li > section section.notifications > .stream > .content > .read,
  [data-night-mode] li > section section.stream > .content,
  [data-night-mode] li > section section.stream > .content > section,
  [data-night-mode] li > section section.stream > .content > section.item:hover,
  [data-night-mode] section.editor > header > ul > li.lenny-face ul.menu-dropdown li:hover,
  [data-night-mode] section.editor > header > ul > li.lenny-face ul.menu-dropdown li:hover:nth-child(2n),
  [data-night-mode] section.entry.reply:nth-child(odd),
  [data-night-mode] section.notifications section.stream > .content > section.notify:before,
  [data-night-mode] section.search-input form > input[type=search],
  [data-night-mode] section.user-info,
  [data-night-mode] ul.dropdown:not(.clear-styles) ul.actions {
    background: #2c2c2c !important;
  }

  [data-night-mode] header.header {
    background: #3c3c3c !important;
    color: #0000 !important;
  }

  [data-night-mode] header.header > .left > nav.main > ul li a + strong {
    background: var(--steelBluish);
  }

  [data-night-mode] li.home.active span {
    color: #3c3c3c !important;
  }

  [data-night-mode] .switch input:not(:checked) + label strong i:nth-child(2),
  [data-night-mode] header.header > .left > nav.main > ul li.active a,
  [data-night-mode] header.header > .right > nav > ul > li.dropdown > a:hover,
  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper button,
  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper button:hover {
    background: #505050 !important;
  }

  [data-night-mode] .switch input:checked + label strong i:nth-child(2) {
    background: #7c7c7c !important;
  }

  .switch input + label strong i:nth-child(1) {
    border-radius: 7px !important;
  }

  .switch input + label strong i:nth-child(2) {
    border-radius: 50% !important;
  }

  [data-night-mode] section.search-input form > label {
    background: #c4c8c9;
  }

  [data-night-mode] section.search-input form > input[type=search]::placeholder {
    color: #c4c8c9;
  }

  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper a {
    color: #72aed8;
  }

  section.entry > article > header > div.right > div > span {
    display: inline-block !important;
  }

  [data-night-mode] section.entry > article > header > div.right > div span time {
    color: #767676;
  }

  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.reply {
    color: #767676;
  }

  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.reply:hover {
    color: #cad0d0 !important;
  }

  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.reply:after,
  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.reply:before {
    background: #767676 !important;
  }

  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.reply:hover:before {
    background: #b7b7b7 !important;
  }

  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.comments:after {
    background: #767676;
  }

  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.comments > a.comment-counter,
  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.comments > span.comment-counter {
    color: #767676;
  }

  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.comments > a.comment-counter:hover {
    color: #cad0d0;
  }

  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.comments > span.comment-counter:before,
  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.comments > a.comment-counter:before {
    background: #767676;
  }

  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.comments > span.comment-counter:hover:before,
  [data-night-mode] .entry footer section.actions li.comments > a.comment-counter:hover:before {
    background: #cad0d0;
  }

  [data-night-mode] .entry footer section.actions button.toggle-to-favourite:not(.active) .svg-inline svg path.border {
    fill: #767676;
  }

  [data-night-mode] .entry footer section.actions button.toggle-to-favourite:not(.active):hover .svg-inline svg path.border {
    fill: #cad0d0;
  }

  [data-night-mode] header > .right path {
    fill: #cad0d0;
  }

  .right .username > span {
    font-weight: 700 !important;
    font-size: 14px !important;
    line-height: normal !important;
  }

  section.entry-voters ul li a.username > span {
    font-weight: normal !important;
  }

  .entry-voters > ul > li.more {
    font-weight: normal !important;
  }

  [data-night-mode] section.entry-voters ul li a.username span {
    color: #7b7b7b;
  }

  section.entry-voters ul li a.username {
    text-decoration: none !important;
  }

  [data-night-mode] li.account > ul > li:hover a,
  [data-night-mode] li > section section.notifications > .stream > .content > .notify:hover,
  [data-night-mode] li > section section.notifications > .stream > .content > .notify.read:hover,
  [data-night-mode] section.notifications section.stream > .content > section.notify:hover:before,
  [data-night-mode] ul.dropdown:not(.clear-styles) ul.actions li:hover {
    background: rgba(#f8fafc, .025) !important;
  }

  [data-night-mode] li > section section.stream > .content > section.item:not(.unread) {
    opacity: 1;
  }

  [data-night-mode] header.header > .right > nav > ul > li.dropdown.active > a,
  [data-night-mode] header.header > .right > nav > ul > li.dropdown.active > a:hover {
    background: rgba(255, 255, 255, .2);
  }

  section.editor,
  section.editor.inner,
  section.editor:focus-within {
    border: none !important;
    -webkit-box-shadow: none !important;
    box-shadow: none !important;
  }

  section[data-label^="ad: "] {
    display: none !important;
  }

  ::-webkit-scrollbar {
    width: auto;
  }

  [data-night-mode] section.entry {
    -webkit-box-shadow: none !important;
    box-shadow: none !important;
  }

  section.entry > .comments {
    margin: 16px 0 0 52px !important;
  }

  [data-night-mode] .v--modal-box,
  [data-night-mode] section.modal > footer {
    background-color: #2c2c2c;
  }

  [data-night-mode] section.file .upload.over,
  [data-night-mode] section.file .upload:hover {
    background: #313131 !important;
  }

  [data-night-mode] article.link-article > footer:before,
  [data-night-mode] section.entry-photo figure:after {
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(transparent), to(#1c1c1c));
    background: linear-gradient(to bottom, transparent 0, #1c1c1c 100%) !important;
  }

  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper code {
    border: 1px solid #1c1c1c !important;
    background: #1c1c1c !important;
  }

  [data-night-mode] section.link-block > section > article section.info > span:after {
    background: 0 0;
  }
  
  section.entry > article:hover {
    background: transparent !important;
  }

  [data-night-mode] .entries-sidebar a time.date,
  [data-night-mode] section.entry-voters ul,
  [data-night-mode] section.settings-page > nav ul li a,
  [data-night-mode] section.settings-page > nav ul li + li a {
    color: #7b7b7b;
  }

  [data-night-mode] li.account > ul > li:last-of-type a,
  [data-night-mode] section.embed-ghost {
    border-top: 1px solid #1c1c1c;
  }

  [data-night-mode] .form-elements p:not(.popper).or:before {
    background: #424f59 !important;
  }

  [data-night-mode] section.entry.reply:nth-child(odd).highlighted {
    background: rgb(60 60 60);
  }

  [data-night-mode] .switch input:checked + label strong i:first-child,
  [data-night-mode] section.entry.reply.highlighted,
  [data-night-mode] section.entry-stream-skeleton > .comments > article:nth-child(odd) {
    background: #3c3c3c !important;
  }

  [data-night-mode] .content section.entry-content > .wrapper blockquote,
  [data-night-mode] .phone input,
  [data-night-mode] .bucket-create-page input,
  [data-night-mode] .bucket-edit-page input,
  [data-night-mode] .settings-page input,
  [data-night-mode] .settings-page select,
  [data-night-mode] .settings-page textarea,
  [data-night-mode] .contact input,
  [data-night-mode] .contact select,
  [data-night-mode] .contact textarea,
  [data-night-mode] .contact .upload:hover,
  [data-night-mode] .contact .upload.over,
  [data-night-mode] section.editor > header > ul > li.lenny-face ul.menu-dropdown,
  [data-night-mode] section.editor > header > ul > li.lenny-face ul.menu-dropdown li:nth-child(2n) {
    background: #1c1c1c !important;
  }

  section.entries-sidebar section.entry > header > .right > div > span {
    min-width: max-content !important;
  }

  section.entry > header > .right > a {
    display: block !important;
    line-height: 1 !important;
  }
  
  [data-night-mode] section.add-to-bucket-btn > aside {
    background-color: #1c1c1c !important;
    border: none;
    -webkit-box-shadow: 0 4px 4px rgb(28 28 28 / 79%) !important;
    box-shadow: 0 4px 4px rgb(28 28 28 / 79%) !important;
  }
  
  [data-night-mode] section.add-to-bucket-btn > aside > .content ul li label:before {
    border-color: #3c3c3c !important;
  }

  section.editor > header > ul > li.lenny-face ul.menu-dropdown,
  section.editor > header > ul > li.lenny-face ul.menu-dropdown {
    height: auto !important;
  }

  section.entry-voters ul {
    padding: 0 0 0 10px !important;
  }

  section.entry-voters ul:before {
    content: '+' !important;
  }

  [data-night-mode] section.entry.reply.highlighted .edit-wrapper > footer section.actions button.toggle-to-favourite:not(.active) .svg-inline svg .body {
    fill: #414141 !important;
  }
  
  section.entry > .comments + section.editor,
  section.entry > section.editor {
    width: calc(100% - 52px) !important;
  }

  [data-night-mode] section.entry > .comments + section.editor,
  [data-night-mode] section.entry > section.editor {
    background: #1c1c1c !important;
  }

  section.entry > .comments + section.editor {
    margin: 8px 0 0 52px !important;
  }

  [data-night-mode] .messages-page section.entry-content .wrapper blockquote,
  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper code,
  [data-night-mode] section.entry > section.editor textarea,
  [data-night-mode] section.violations-block > section {
    background: #1c1c1c;
  }

  [data-night-mode] .phone.vue-tel-input {
    background: #1c1c1c;
  }

  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper code {
    border: none;
  }

  [data-night-mode] aside.tag-top > .content > header aside ul li:before {
    background: #cad0d0 !important;
  }

  [data-night-mode] .vue-simple-spinner {
    border-color: #cad0d0 #2c2c2c #2c2c2c !important;
  }
  
  .entry section.entry-photo figure,
  .entry section.entry-photo figure figcaption {
    background: #fff !important;
    border: none !important;
  }

  [data-night-mode] .entry section.entry-photo figure,
  [data-night-mode] .entry section.entry-photo figure figcaption {
    background: #2c2c2c !important;
    border: none !important;
    color: var(--tuna);
  }

  [data-night-mode] .editor.expand.inner .switch label strong i:first-child {
    background: #2c2c2c
  }

  .links > .content .buckets > .bucket:after,
  .messages-page section.message > article.me > div.content,
  .notifications.dropdown > a:after,
  .pm.dropdown > a:after {
    border: none !important;
  }

  .notifications.dropdown > a:after,
  .links > .content .buckets > .bucket:after {
    border-radius: 50% !important;
  }

  [data-night-mode] .messages-page section.message > article.me > div.content {
    background: #1c1c1c;
  }

  [data-night-mode] section.link-block {
    box-shadow: 0 0 0 1px #1c1c1c !important;
    -webkit-box-shadow: 0 0 0 1px #1c1c1c !important;
  }

  [data-night-mode] section.settings-page > nav ul li a:before {
    background: #7b7b7b;
  }

  [data-night-mode] section.images figure.background {
    background-image: -webkit-gradient(linear, left bottom, left top, from(#3c3c3c), to(#1c1c1c));
    background-image: linear-gradient(to top, #3c3c3c 0, #1c1c1c 100%) !important;
    background-color: #1c1c1c !important;
  }

  [data-night-mode] .settings-page button.change {
    color: #cad0d0 !important;
    background-color: #505050 !important;
  }

  [data-night-mode] .settings-page input::placeholder {
    color: #666 !important;
  }

  [data-night-mode] .settings-page section.violations-block time.date {
    color: var(--tuna);
  }

  [data-night-mode] .settings-page section.personal-data > section:not(.active) > header h3 a {
    color: #767676;
  }

  [data-night-mode] .settings-page section.personal-data > section {
    border-bottom: 1px solid #515151;
  }

  [data-night-mode] .settings-page section.access section.stream > .content > ul li + li,
  [data-night-mode] .settings-page section.access h3:after {
    border-top: 1px solid #515151;
  }

  [data-night-mode] .settings-page section.sex > div label .svg-inline {
    border: 1px solid #3c3c3c;
    background: #1c1c1c;
  }

  [data-night-mode] .settings-page textarea,
  [data-night-mode] .settings-page input:not(.vti__input) {
    border: 1px solid #3c3c3c;
  }

  [data-night-mode] .settings-page nav.new-pagination.number li.next > span,
  nav.new-pagination.number li.next a {
    border-left: 1px solid var(--iron) !important;
  }

  [data-night-mode] .settings-page section.images figure.avatar {
    background-color: #1c1c1c;
  }

  [data-night-mode] .settings-page h3:after {
    background: #515151;
  }

  nav.new-pagination.number li.prev > span {
    border-right: 1px solid var(--iron) !important;
  }

  [data-night-mode] section.violations-block + section:before {
    border-top: 1px dashed #515151;
  }

  [data-night-mode] section.modal > footer {
    background: #2c2c2c !important;
  }

  [data-night-mode] section.modal input {
    background-color: #1c1c1c !important;
  }

  [data-night-mode] section.modal input::placeholder {
    color: #666;
  }

  [data-night-mode] section.file .upload span {
    color: #cad0d0;
  }

  [data-night-mode] section.notifications section.stream > .content > section.notify,
  [data-night-mode] section.notifications section.stream > .content > section.notify.read {
    background: #1c1c1c !important;
  }

  [data-night-mode] li > section section.stream > .content > section.item.unread:before {
    background: #3c3c3c !important;
  }

  [data-night-mode] section.notifications section.stream > .content {
    background: #1c1c1c;
  }

  [data-night-mode] section.search-results-dropdown {
    box-shadow: 0 5px 26px 5px #1c1c1c !important;
    -webkit-box-shadow: 0 5px 26px 5px #1c1c1c !important;
    background: #2c2c2c !important;
  }

  [data-night-mode] section.search-results-dropdown section.stream > .content > section article header {
    background-color: #3c3c3c !important;
  }

  [data-night-mode] section.search-results-dropdown aside.go-to-object > ul > li > ul > li:not(:hover) {
    background: #505050;
  }

  [data-night-mode] section.search-results-dropdown section.stream > .content > footer a:not(.active-select) {
    background: #2c2c2c !important;
  }

  [data-night-mode] section.search-results-dropdown section.stream > .content > section article.entries > .content ul li > a > strong {
    color: #39a684;
  }

  [data-night-mode] section.search-results-dropdown section.stream > .content > section article.entries > .content ul li > a > strong:before {
    background: #39a684;
  }

  [data-night-mode] section.search-input form .popper-button button {
    background: #cad0d0;
  }

  [data-night-mode] section.entry-comments section.editor.expand.inner textarea::-webkit-resizer,
  [data-night-mode] section.entry section.editor.expand.inner textarea::-webkit-resizer,
  [data-night-mode] section.microblog section.editor textarea::-webkit-resizer,
  [data-night-mode] section.messages section.editor textarea::-webkit-resizer,
  [data-night-mode] section.tag-page section.editor textarea::-webkit-resizer,
  [data-night-mode] section.link-page section.editor textarea::-webkit-resizer {
    background-image: url(https://github.com/tentin-quarantino/wykop-the-best-style/raw/main/resizer.png) !important;
    background-size: cover;
  }

  [data-night-mode] section.entry-comments section.editor.expand.inner textarea::-webkit-resizer,
  [data-night-mode] section.entry section.editor.expand.inner textarea::-webkit-resizer {
    background-color: #1c1c1c !important;
  }

  [data-night-mode] section.microblog section.editor textarea::-webkit-resizer,
  [data-night-mode] section.messages section.editor textarea::-webkit-resizer,
  [data-night-mode] section.tag-page section.editor textarea::-webkit-resizer,
  [data-night-mode] section.link-page section.editor textarea::-webkit-resizer {
    background-color: #2c2c2c !important;
  }

  section.editor > .content textarea {
    resize: vertical !important;
    max-height: none !important;
  }

  [data-night-mode] section.survey:not(.modal) {
    border: 1px solid #1c1c1c !important;
    background: #1c1c1c !important;
  }

  [data-night-mode] section.survey > .content:before,
  [data-night-mode] section.survey > .content:after {
    background: #1c1c1c !important;
  }

  [data-night-mode] section.survey > .content ul li i {
    background: #3c3c3c !important;
    border: none !important;
  }

  [data-night-mode] section.survey > .content ul li:hover {
    border-color: #3c3c3c;
  }

  .popper-button.onboarding-btn {
    display: none !important;
  }

  [data-night-mode] section.new-entry > div.button > .target {
    background: #505050;
    color: #cad0d0;
  }

  [data-night-mode] section.search-input form > a {
    -webkit-box-shadow: 0 5px 4px 0 #1c1c1c !important;
    box-shadow: 0 5px 4px 0 #1c1c1c !important;
    background: #2c2c2c !important;
  }

  [data-night-mode] aside.advanced > .content section.options ul li label {
    color: #cad0d0;
    border: 1px solid #505050;
  }

  [data-night-mode] aside.advanced > .content section input,
  [data-night-mode] aside.advanced > .content section.select select {
    background: #1c1c1c !important;
  }

  [data-night-mode] aside.advanced > .content section input::placeholder {
    color: #666666 !important;
  }

  [data-night-mode] section.link-block > section > article > header h2 a:visited,
  [data-night-mode] section.link-block > section > article section.info > p a:visited {
    color: #7b7b7b;
  }

  [data-night-mode] nav.new-pagination.hash ul li.disabled a {
    color: #505050;
  }

  [data-night-mode] nav.new-pagination.hash ul li.disabled a:after {
    background: #505050;
  }

  [data-night-mode] nav.new-pagination.number li.prev.disabled > span:after,
  [data-night-mode] nav.new-pagination.number li.prev.disabled a:after,
  [data-night-mode] nav.new-pagination.number li.next.disabled > span:after,
  [data-night-mode] nav.new-pagination.number li.next.disabled a:after {
    background: #505050 !important;
  }

  [data-night-mode] section.vote-box.voted .dig button {
    background-color: #505050;
  }

  [data-night-mode] section.vote-box.voted .dig p {
    background: #505050;
  }

  section.vote-box .dig p span {
    border-radius: 9px !important;
  }

  [data-night-mode] section.vote-box .dig button {
    color: #cad0d0;
  }

  section.vote-box .dig p {
    border-radius: 14px !important;
  }

  section.vote-box.hot .dig p:before {
    border-radius: 50% !important;
  }

  [data-night-mode] section.vote-box:not(.voted) .dig button {
    color: var(--whitish) !important;
  }

  [data-night-mode] .content > section.info time.date,
  [data-night-mode] section.link-block > section > article section.info > span time {
    color: var(--steelBluish);
  }

  [data-night-mode] footer.footer > nav ul li:not(:last-of-type):after,
  [data-night-mode] section.metrics > .content ul li:before,
  [data-night-mode] footer.footer > nav ul li.more:after {
    background: var(--abbey);
  }

  section.entry > article > header {
    align-items: flex-start !important;
  }

  section.entry > article > header + .edit-wrapper {
    margin-top: 0 !important;
  }

  section.entry > article > header {
    -webkit-transform: none !important;
    transform: none !important;
    max-height: 20px !important;
  }

  [data-night-mode] section.entry > article > header > div.right > div > span {
    color: #767676;
  }

  section.entry > article > header > div.right {
    line-height: 10px !important;
  }

  section.entry > article > header > div.right > div + div {
    margin: 0 0 0 8px !important;
  }

  [data-night-mode] a.avatar figure.male:before {
    background: #4983ad;
  }

  section.stream .content > section.entry.reply {
    background: var(--lilac);
    margin-top: 8px !important;
  }
  
  [data-night-mode] section.stream > .content > section.entry.reply {
    background: #212121 !important;
  }


  [data-night-mode] .open-left-panel .left-panel + div {
    background: #1c1c1cc9;
  }

  [data-night-mode] .v--modal-overlay {
    background: #1c1c1cc9;
  }

  section.rating-box > ul + .buttons {
    margin-left: 8px !important;
  }

  [data-night-mode] nav.mobile-navbar > ul > li a > span:after {
    background: #cad0d0;
  }

  [data-night-mode] nav.mobile-navbar > ul > li a {
    color: #cad0d0;
  }

  section.rating-box > ul li.plus,
  section.rating-box > ul li.minus,
  section.rating-box > ul li {
    min-width: max-content !important;
  }

  [data-night-mode] .cool-lightbox {
    background: #1c1c1cc9 !important;
  }

  [data-night-mode] .cool-lightbox .cool-lightbox__slide img {
    -webkit-box-shadow: none;
    box-shadow: none;
  }

  [data-night-mode] .conversation-list .date {
    color: #aaa !important;
  }

  [data-night-mode] .conversation-list > section .search,
  [data-night-mode] .conversation-list .popper-button button:not(:hover) {
    background: var(--abbey) !important;
  }

  [data-night-mode] section.inline-autocomplete {
    -webkit-box-shadow: 0 5px 26px 5px #1c1c1cc9;
    box-shadow: 0 5px 26px 5px #1c1c1cc9;
  }

  [data-night-mode] ul.menu-dropdown {
    -webkit-box-shadow: 0 4px 4px #1c1c1cc9;
    box-shadow: 0 4px 4px #1c1c1cc9;
  }

  [data-night-mode] .main-content > main > aside.profile-top > nav#profile-tab-nav > ul.main > li.current a,
  [data-night-mode] nav.new-pagination.number li:not(.prev):not(.next).active a {
    color: #f06239 !important;
  }

  [data-night-mode] section.popper.tag-actions,
  [data-night-mode] section.popper.domain-actions {
    background: #3c3c3c;
  }

  [data-night-mode] aside.hits-slider .swiper-container > button:hover {
    background-color: #1c1c1cc9;
  }

  [data-night-mode] section.popper .popper__arrow {
    border-color: #3c3c3c transparent transparent transparent !important;
  }

  [data-night-mode] section.popper.user-info .popper__arrow {
    border-color: #2c2c2c transparent transparent transparent !important;
  }

  section.entry-content,
  section.entry .edit-wrapper > .survey h4,
  section.entry .edit-wrapper > .survey p,
  section.entry .edit-wrapper > .survey span {
    font-family: entriesFont, Arial, system-ui, sans-serif !important;
    font-size: entriesFontSize !important;
    font-weight: entriesFontWeight !important;
    line-height: entriesFontLineHeight !important;
    color: entriesFontColorDay !important;
  }

  [data-night-mode] section.entry-content,
  [data-night-mode] section.entry .edit-wrapper > .survey h4,
  [data-night-mode] section.entry .edit-wrapper > .survey p,
  [data-night-mode] section.entry .edit-wrapper > .survey span {    
    color: entriesFontColorNight !important;
  }

  section.entry > .comments > footer > div {
    z-index: 1 !important;
  }
  
  section.entry > .comments > footer > div > button.target:hover,
  section.entry > .comments > footer > div.button.outline .target:hover {
    background: #f8f9fc !important;
  }

  [data-night-mode] section.entry > .comments > footer > div > button.target:hover,
  [data-night-mode] section.entry > .comments > footer > div.button.outline .target:hover {
    background: #2c2c2c !important;
  }
  
  section.entry > .comments > footer > div > button.target,
  section.entry > .comments > footer > div.button.outline .target {
    background: #fff !important;
  }

  [data-night-mode] section.entry > .comments > footer > div > button.target,
  [data-night-mode] section.entry > .comments > footer > div.button.outline .target {
    background: #3c3c3c !important;
  }

  section.entry.reply {
    width: 100% !important;
  }

  [data-night-mode] section.embed-ghost figure:after {
    background: #1c1c1cc9;
  }

  [data-night-mode] section.embed-ghost {
    border: none;
  }

  [data-night-mode] section.embed-ghost figure .svg-inline svg {
    fill: #cad0d0;
    -webkit-filter: drop-shadow(0 0 6px #1c1c1cc9);
    filter: drop-shadow(0 0 6px #1c1c1cc9);
  }

  [data-night-mode] aside.profile-top > section > header > ul li.report:before,
  [data-night-mode] aside.profile-top > section > header > ul li.blacklist:before,
  [data-night-mode] aside.profile-top > section > header > ul li.blacklist:after {
    background: var(--steelBluish);
  }

  [data-night-mode] .toast-container > div {
    background: #2c2c2c;
  }

  [data-night-mode] .toast-container > div.toast-success .toast-title {
    color: var(--steelBluish);
  }

  [data-night-mode] .toast-container > div.toast-success {
    border-bottom-color: #4383af;
  }

  [data-night-mode] section.voters section > .content > ul li > section > p {
    color: var(--tuna) !important;
  }

  [data-night-mode] section.voters section > .content > ul li > section time.date {
    color: #767676;
  }

  section.entries-sidebar section.entry > header {
    gap: 8px !important;
  }

  [data-night-mode] section.entries-sidebar section.entry > header > .right > div > span {
    color: #39a684;
  }

  [data-night-mode] section.entry section.actions ul.dropdown:not(.clear-styles).icon > li span:not(:hover):before {
    background: #767676;
  }

  [data-night-mode] section.user-info > footer ul.icons li:not(:hover):before,
  [data-night-mode] section.user-info > footer ul.icons li:after {
    background: var(--steelBluish) !important;
  }

  section.entry:hover > article .edit-wrapper > footer section.actions ul li {
    opacity: 1 !important;
    transition: opacity .3s ease, color .2s ease !important;
  }

  section.entry > article .edit-wrapper > footer section.actions ul li {
    opacity: 0 !important;
    transition: opacity .3s ease, color .2s ease !important;
  }

  [data-night-mode] ul.dropdown:not(.clear-styles) ul.actions {
    -webkit-box-shadow: 0 0 32px -2px #1c1c1c;
    box-shadow: 0 0 32px -2px #1c1c1c;
  }
  
  section.rating-box .buttons button.plus:not(.voted),
  section.rating-box .buttons button.minus:not(.voted),
  section.related-rating-box .buttons button.plus:not(.voted),
  section.related-rating-box .buttons button.minus:not(.voted) {
    background: #fff !important;
    border: 2px solid #fff !important;
  }


  [data-night-mode] section.rating-box .buttons button.plus:not(.voted),
  [data-night-mode] section.rating-box .buttons button.minus:not(.voted),
  [data-night-mode] section.related-rating-box .buttons button.plus:not(.voted),
  [data-night-mode] section.related-rating-box .buttons button.minus:not(.voted) {
    background: #3c3c3c !important;
    border: 2px solid #3c3c3c !important;
  }
  
  section.link-block:not(.mobile) > section > article figure {
    top: 16px !important;
  }

  section.link-block:not(.detailed) > section {
    min-height: 182px !important;
  }

  section.link-block:not(.detailed):not(.mobile) > section > article figure {
    top: 12px !important;
    left: 0 !important;
  }

  section.link-block:not(.detailed) > section > aside {
    width: 73px !important;
  }

  section.link-block > section > article * {
    transition: color .2s ease, background .2s ease !important;
  }

  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) > section > article section.actions a:hover {
    color: #cad0d0;
  }

  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) > section > article section.actions a:hover:before {
    background: #cad0d0;
  }

  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) > section > article section.actions a,
  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) > section > article:not(:hover) section.actions span {
    color: #7b7b7b;
  }

  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) > section > article:not(:hover) section.info > span,
  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) > section > article:not(:hover) section.info > span a,
  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) > section > article:not(:hover) section.info > span span,
  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) > section > article:not(:hover) section.info > span time {
    color: #7b7b7b !important;
  }

  [data-night-mode] section.link-block.mobile > section > article section.info > span > a.username > span {
    color: inherit;
  }

  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) span.comment-counter:before,
  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) a.comment-counter:before,
  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) span.comment-counter:after,
  [data-night-mode] section.link-block:not(.mobile):not(.detailed) section.actions > ul > li:not(.tag):after {
    background: #7b7b7b;
  }

  [data-night-mode] section.link-block.detailed:not(.mobile):not(.detailed) button.toggle-to-favourite .svg-inline svg .border {
    fill: #7b7b7b;
  }

  [data-night-mode] section.link-block.detailed:not(.mobile):not(.detailed) button.toggle-to-favourite:hover .svg-inline svg .border {
    fill: #cad0d0;
  }

  [data-night-mode] section.link-block.detailed:not(.mobile):not(.detailed) button.toggle-to-favourite {
    color: #7b7b7b;
  }

  [data-night-mode] section.link-block.detailed:not(.mobile):not(.detailed) button.toggle-to-favourite:hover {
    color: #cad0d0;
  }

  [data-night-mode] section.link-block > section > article figure.embed .svg-inline svg {
    fill: #cad0d0;
    -webkit-filter: drop-shadow(0 0 6px #1c1c1cc9);
    filter: drop-shadow(0 0 6px #1c1c1cc9);
  }

  [data-night-mode] section.modal .form-elements p:not(.popper).or span {
    color: var(--abbey);
  }

  [data-night-mode] section.modal .form-elements p:not(.popper).or:before {
    background: #505050 !important;
  }

  [data-night-mode] section.modal:not(.registration):not(.login) .form-elements input {
    border: 1px solid #3c3c3c;
  }

  section > div > section.entry article {
    padding-bottom: 4px !important;
  }

  [data-night-mode] section.entry > article > header > div.right > div:first-child {
    transform: translateY(-3px);
  }

  [data-night-mode] section.adding-page input {
    background: #1c1c1c !important;
    border: 1px solid #3c3c3c !important;
  }

  [data-night-mode] section.adding-page input::placeholder {
    color: #666;
  }

  [data-night-mode] section.article-adding input::placeholder {
    color: #666 !important;
  }

  [data-night-mode] section.article-editor .editor-wrapper,
  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor {
    border: 1px solid #3c3c3c;
    background: #1c1c1c !important;
  }

  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .ce-toolbar .ce-toolbox.ce-toolbox--opened,
  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .ce-toolbar .ce-toolbox.ce-toolbox--opened > li:hover {
    background-color: #1c1c1c !important;
  }

  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .codex-editor__redactor .ce-block .ce-block__content .ce-paragraph:before {
    color: #666;
  }

  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .ce-toolbox > li svg,
  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor svg {
    fill: #666 !important;
  }

  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .ce-toolbox > li:hover svg,
  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor svg:hover {
    fill: var(--tuna) !important;
  }

  [data-night-mode] ul.editor-lenny-faces li {
    border-color: #2c2c2c;
    color: var(--tuna);
  }

  [data-night-mode] ul.editor-lenny-faces li:hover {
    background: #3c3c3c;
    color: var(--tuna);
  }

  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .cdx-quote,
  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .ce-code {
    background: #2c2c2c;
  }

  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .cdx-button {
    color: var(--tuna);
    border: 1px solid #3c3c3c;
    background-color: #3c3c3c;
  }

  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .cdx-button:hover {
    border: 1px solid #505050;
    background-color: #505050;
  }

  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .ce-toolbar .ce-toolbar__actions .ce-settings {
    background: #2c2c2c !important;
  }

  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .ce-toolbar .ce-toolbar__actions .ce-settings .ce-settings__button {
    background: #2c2c2c !important;
  }

  [data-night-mode] section.article-editor .codex-editor .ce-toolbar .ce-toolbar__actions .ce-settings .ce-settings__button:hover {
    background: #3c3c3c !important;
  }

  [data-night-mode] header.static-top.article > div:after {
    background: transparent;
  }

  [data-night-mode] header.static-top.article > div time {
    color: var(--abbey);
  }

  section.editor.expand .switch label span {
    white-space: nowrap !important;
  }

  [data-night-mode] nav.mobile-navbar {
    background: linear-gradient(to bottom, #1c1c1c99 6px, #1c1c1c 6px);
  }

  [data-night-mode] div.button.facebook-btn .target {
    color: #f8fafc;
  }

  [data-night-mode] .form-elements p:not(.popper).info-rules {
    color: #7b7b7b;
  }

  [data-night-mode] .form-elements p:not(.popper).info-rules > a {
    color: #7b7b7b !important;
  }

  [data-night-mode] section.login.modal p.register,
  [data-night-mode] section.registration.modal p.login {
    background: #262626;
    color: var(--abbey);
  }

  [data-night-mode] section.login.modal input::placeholder,
  [data-night-mode] section.registration input::placeholder {
    color: #666 !important;
  }

  [data-night-mode] form.registration div.checkbox input:not(:checked) + label:before {
    border: 2px solid #3c3c3c;
  }

  header.header strong.upcoming-count {
    border-radius: 6px !important;
  }

  [data-night-mode] header.header strong.upcoming-count:after {
    color: #1c1c1c;
    font-weight: 600;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box > ul li.separated.zero {
    color: #39a684;
  }

  [data-night-mode] section.link-block > section > article .avatar figure {
    height: 100%;
  }

  [data-night-mode] section.vote-box.voted .burry:not(.active) > span,
  [data-night-mode] section.vote-box.voted.buried .dig p span {
    color: #aaa;
  }

  [data-night-mode] section.code-block.block {
    background-color: #1c1c1c;
  }

  [data-night-mode] section.ranking-page > section.ranking table tbody tr td.left > section .right time {
    color: var(--abbey);
  }

  [data-night-mode] section.ranking-page > section.ranking table > tbody > tr.self > td {
    background: #4c4c4c;
  }

  section.ranking table > tbody > tr.self > td:first-of-type {
    word-break: keep-all !important;
  }

  [data-night-mode] section.ranking-page > section.ranking table tbody tr.self td.left > section .right time,
  [data-night-mode] section.step-one > aside > .content ul li p,
  [data-night-mode] section.step-one > aside > .content ul li p time.date {
    color: #aaa;
  }

  .comments section.stream.entry-subcomments section.entry.author > article:before,
  .comments section.stream.entry-subcomments section.entry.link-author > article:before,
  .comments section.stream.entry-subcomments section.entry.own > article:before {
    left: -2px;
  }
  
  section.entry.reply:before {
    display: none !important;
  }
  
  aside.left-panel > section.links > .content ul:not(:last-of-type):after {
    background: transparent !important;
  }
  
  aside.left-panel > section.buttons {
    border-bottom-color: transparent !important;
  }
  
  aside.left-panel > footer {
    border-top-color: transparent !important;
  }
  
  .editor > .content > textarea {
    font-family: entriesFont, Arial, system-ui, sans-serif !important;
  }
}

Reviews

No reviews yet.