DarkLine - Wykop 2023 by vocus

DarkLine - Wykop 2023 screenshot
Homepage Install Get Stylus Write a review

Details

Authorvocus

LicenseCC BY 4.0

Created

Updated

Categorywykop

Statistics

Learn how we calculate statistics in the FAQ.

Total views

Total installs

Weekly installs

Weekly updates

Description

DarkLine - Wykop 2023

.....

Notes

.....

Source code

/* ==UserStyle==
@name      DarkLine - Wykop 2023
@namespace   https://userstyles.world/user/vocus
@version    2.2.5
@description  Motyw DarkLine dla wykop.pl 2023
@author     vocus
@homepageURL  https://github.com/vocus07/DarkLine
@license    CC BY 4.0
@preprocessor stylus

@var select ui_theme "🌈 Wersja kolorystyczna" [
	"Gray",
	"Blue",
	"Brown",
	"Charcoal*",
	"Feminine",
 "Dark"
]

@var select ui_font "🔤 Zmień czcionkę" ["IBM Plex Sans*", "Open Sans", "Raleway", "Inter", "Nunito", "Quicksand", "Arial"]
@var number comments_font_size "🔠 Rozmiar czcionki w komentarzach" [14, 12, 18, 1, 'px']
1
@var checkbox hide_wosp "🚫 Ukryj Logo WOŚP" 0
@var checkbox hide_voters "🚫 Ukryj Plusujących w komentarzach" 0
@var checkbox hide_news "🚫 Ukryj 'Hity Wykopu'" 0
@var checkbox hide_categories "🚫 Ukryj domyślne kategorie Wykopu" 0
@var checkbox hide_corners "🚫 Ukryj zaokrąglenia" 0
@var checkbox hide_ads "🚫 Ukryj boxy reklamowe (domyślnie ukryte)" 1
@var checkbox remove_img_bg "🚫 Usuń tło obrazka w komentarzach" 1
@var checkbox remove_clear_btn "🚫 Usuń przycisk Wyczyść w oknie odpowiedzi" 0
@var checkbox remove_left_sidebar "🚫 Usuń lewy panel (Najnowsze, Aktywne, Tagi...)" 0

@var checkbox push_image_right "➡️ Miniatury po prawej" 0

@var checkbox full_width "🔛 Pełna szerokość" 0
@var number home_width "➖ Własna szerokość strony" [1350, 1100, 1800, 50, 'px']
@var number left_panel_width "➖ Szerokość panelu z kategoriami" [250, 250, 350, 5, 'px']
@var number comments_padding "➖ Wcięcie komentarzy" [40, 5, 100, 5, 'px']
@var number comment_image_size "➖ Rozmiar obrazka w komentarzach" [300, 150, 400, 5, 'px']

==/UserStyle== */
@-moz-document domain("wykop.pl") {
  @import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Sans:wght@400;500;600;700&display=swap");
  @import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Raleway:wght@400;500;600;700&display=swap");
  @import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap");
  @import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@400;500;600;700&display=swap");
  @import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@400;500;600;700&display=swap");
  @import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Quicksand:wght@400;500;600;700&display=swap");
  @import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Anonymous+Pro&display=swap");

  i = !important;
  t = transparent;
  n = none;
  b = block;

  if (ui_theme == "Gray") {
    font = ui_font, sans-serif;
    font_code = "Anonymous Pro";
    autor = "DarkLine - Gray";
    ui_font_primary = #e4e6eb;
    ui_font_secondary = #8c8c8d;
    ui_font_visited = #646465;
    ui_white = #fff;
    ui_black = #000;
    ui_primary = #40916c;
    ui_orange = #e36414;
    ui_plus = #40916c;
    ui_plus_border = rgba(64, 145, 108, 0.4);
    ui_minus = #dc3545;
    ui_minus_border = rgba(220, 53, 69, 0.4);
    ui_user_green = #40916c;
    ui_user_orange = #e36414;
    ui_user_red = #bc4749;
    bg_primary = #18191a;
    bg_secondary = #222426;
    bg_hover = #303336;
    bg_autor = #181a1c;
    ui_gradient_2 = t;
  }

  if (ui_theme == "Blue") {
    font = ui_font, sans-serif;
    font_code = "Anonymous Pro";
    autor = "DarkLine - Blue";
    ui_font_primary = #e6e6e7;
    ui_font_secondary = #798ea8;
    ui_font_visited = #505d6d;
    ui_white = #fff;
    ui_black = #000;
    ui_primary = #457b9d;
    ui_orange = #e36414;
    ui_plus = #40916c;
    ui_plus_border = rgba(64, 145, 108, 0.4);
    ui_minus = #dc3545;
    ui_minus_border = rgba(220, 53, 69, 0.4);
    ui_user_green = #40916c;
    ui_user_orange = #e36414;
    ui_user_red = #dc3545;
    bg_primary = #0d1117;
    bg_secondary = #13181f;
    bg_hover = #21262d;
    bg_autor = #0b0e13;
    ui_gradient_2 = t;
  }

  if (ui_theme == "Brown") {
    font = ui_font, sans-serif;
    font_code = "Anonymous Pro";
    autor = "DarkLine - Brown";
    ui_font_primary = #f1f1f1;
    ui_font_secondary = #a3a3a3;
    ui_font_visited = #6d6969;
    ui_white = #fff;
    ui_black = #000;
    ui_primary = #7a6c5d;
    ui_orange = #e36414;
    ui_plus = #40916c;
    ui_plus_border = rgba(64, 145, 108, 0.4);
    ui_minus = #dc3545;
    ui_minus_border = rgba(220, 53, 69, 0.4);
    ui_user_green = #40916c;
    ui_user_orange = #e36414;
    ui_user_red = #dc3545;
    bg_primary = #181818;
    bg_secondary = rgba(33, 33, 33, 0.98);
    bg_hover = #3d3d3d;
    bg_autor = #292929;
    ui_gradient_2 = t;
  }

  if (ui_theme == "Charcoal") {
    font = ui_font, sans-serif;
    font_code = "Anonymous Pro";
    autor = "DarkLine - Charcoal";
    ui_font_primary = #c6cad2;
    ui_font_secondary = #696e77;
    ui_font_visited = #6d7174;
    ui_white = #fff;
    ui_black = #000;
    ui_primary = #D36135;
    ui_orange = #e36414;
    ui_plus = #40916c;
    ui_plus_border = rgba(64, 145, 108, 0.4);
    ui_minus = #dc3545;
    ui_minus_border = rgba(220, 53, 69, 0.4);
    ui_user_green = #40916c;
    ui_user_orange = #e36414;
    ui_user_red = #dc3545;
    bg_primary = #272b2f;
    bg_secondary = #2d3135;
    bg_hover = #4e5860;
    bg_autor = #292929;
    ui_gradient_2 = t;
  }

  if (ui_theme == "Feminine") {
    font = ui_font, sans-serif;
    font_code = "Anonymous Pro";
    autor = "DarkLine - Feminine";
    ui_font_primary = #ced0d4;
    ui_font_secondary = #aeb0b4;
    ui_font_visited = #6d7174;
    ui_white = #fff;
    ui_black = #000;
    ui_primary = #BC3C7A;
    ui_orange = #e36414;
    ui_plus = #40916c;
    ui_plus_border = rgba(64, 145, 108, 0.4);
    ui_minus = #dc3545;
    ui_minus_border = rgba(220, 53, 69, 0.4);
    ui_user_green = #40916c;
    ui_user_orange = #e36414;
    ui_user_red = #dc3545;
    bg_primary = #101214;
    bg_secondary = #15171a;
    bg_hover = #292e32;
    bg_autor = #292929;
    ui_gradient_2 = t;
  }
  
  if (ui_theme == "Dark") {
    font = ui_font, sans-serif;
    font_code = "Anonymous Pro";
    autor = "DarkLine - Feminine";
    ui_font_primary = #dbdbdb;
    ui_font_secondary = #7f7f7f;
    ui_font_visited = #474747;
    ui_white = #fff;
    ui_black = #000;
    ui_primary = #6494aa;
    ui_orange = #e36414;
    ui_plus = #40916c;
    ui_plus_border = rgba(64, 145, 108, 0.4);
    ui_minus = #dc3545;
    ui_minus_border = rgba(220, 53, 69, 0.4);
    ui_user_green = #40916c;
    ui_user_orange = #e36414;
    ui_user_red = #dc3545;
    bg_primary = #191919;
    bg_secondary = #121212;
    bg_hover = #232526;
    bg_autor = #232526;
    ui_gradient_2 = t;
  }

  :root [data-night-mode] {
    --porcelain: bg_primary;
    --geyser: bg_secondary;
    --whitish: bg_secondary;
    --squeeze: bg_hover;
    --athensGray: ui_primary;
    --cinnabar: ui_primary;
    --orange: ui_primary;
    --tuna: ui_font_primary;
    --steelBluish: ui_font_primary;
    --heather: ui_font_secondary;
    --gullGray: ui_font_secondary;
  }

  /* ##Do czytającego SebastianDosiadlgo z tagu #Dosiadlgo_To_Pedau##
   * Jeśli dotarłeś do tego miejsca atencjuszko to wiedz...
   * że w tym momencie sram ci na twoją atencyjną mordę.
   */
  if (hide_wosp) {
    [data-night-mode] aside.doodle > * img {
      display: n i;
    }
  }

  if (hide_voters) {
    [data-night-mode] section.entry-voters {
      display: n i;
    }
  }

  if (hide_news) {
    [data-night-mode] aside.hits-slider {
      display: n i;
    }
  }

  if (hide_categories) {
    [data-night-mode] aside.left-panel > section.links > .content ul.categories li {
      display: n i;
    }
  }

  if (comments_padding) {
    [data-night-mode] section.entry > .comments {
      padding: 10px 0 0 comments_padding;
    }
  }

  if (comments_font_size) {
    [data-night-mode] section.entry-content {
      font-size: comments_font_size;
    }
  }

  if (push_image_right) {
    [data-night-mode] section.home-page section.link-block > section > article,
    [data-night-mode] section.upcoming-page section.link-block > section > article {
      padding: 24px 260px 25px 0 i;
    }

    [data-night-mode] section.home-page section.link-block > section > article figure,
    [data-night-mode] section.upcoming-page section.link-block > section > article figure {
      right: 16px i;
      left: inherit i;
    }
  } else {
    [data-night-mode] section.home-page section.link-block > section > article,
    [data-night-mode] section.upcoming-page section.link-block > section > article {
      padding: 24px 10px 25px 260px;
    }

    [data-night-mode] section.home-page section.link-block > section > article figure,
    [data-night-mode] section.upcoming-page section.link-block > section > article figure {
      right: inherit;
      left: 16px;
    }
  }

  if (home_width) {
    [data-night-mode] main.main[data-theme="default"] > section,
    [data-night-mode] main.main[data-theme="default"] > aside.wide-top {
      max-width: home_width;
    }
  }

  if (full_width) {
    [data-night-mode] main.main[data-theme="default"] > section,
    [data-night-mode] main.main[data-theme="default"] > aside.wide-top {
      max-width: 100% i;
    }
  }

  if (left_panel_width) {
    [data-night-mode] aside.left-panel {
      width: left_panel_width;
      top: calc(74px + 6px);
      box-shadow: n;
      -webkit-box-shadow: n;
    }
  }

  if (hide_ads) {
    html body section.pub-slot-wrapper > *,
    html body section.pub-slot-wrapper[class*="sponsored"],
    html body section.pub-slot-wrapper[class*="market"],
    html body section.pub-slot-wrapper.top,
    html body section.pub-slot-wrapper.sidebar-1,
    html body section.pub-slot-wrapper {
      display: n i;
    }
  }

  if (hide_corners) {
    aside,
    section,
    button,
    .button,
    ul,
    li,
    a,
    span,
    div,
    p,
    img,
    input,
    :before,
    :after {
      border-radius: 0 i;
    }
  }

  if (comment_image_size) {
    [data-night-mode] section.entry-photo figure {
      max-width: comment_image_size;
    }
  }

  if (remove_img_bg) {
    [data-night-mode] section.entry-photo figure {
      padding: 0;
      background: t i;
      border: n i;
      box-shadow: 0 14px 28px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0 10px 10px rgba(0, 0, 0, 0.22) i;
    }

    [data-night-mode] section.entry-photo figure figcaption {
      border: n i;
      background: bg_hover i;
      color: ui_font_primary i;
      text-align: center;
      position: relative;
    }
  } else {
    [data-night-mode] section.entry-photo figure,
    [data-night-mode] section.entry-photo figure figcaption {
      border: n i;
      background: bg_hover i;
      padding: 5px 5px 30px;
      box-shadow: n;
      color: ui_font_primary;
      text-align: center;
    }
  }

  if (remove_clear_btn) {
    [data-night-mode] .button.simple.small.blue-color {
      display: n;
    }
  }

  if (remove_left_sidebar) {
    [data-night-mode] main.main[data-theme="default"] > section > .content {
      width: 100% i;
    }

    [data-night-mode] section.sidebar {
      width: 0 i;
    }
  } else {
    [data-night-mode] section.sidebar {
      width: 350px i;
    }

    [data-night-mode] main.main[data-theme="default"] > section > .content {
      width: calc(100% - 350px - 20px);
    }
  }

  html {
    text-rendering: optimizeLegibility i;
    -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased i;
    -moz-osx-font-smoothing: grayscale i;
  }

  body,
  input,
  button,
  select,
  textarea {
    font-family: font i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel,
  [data-night-mode] section.sidebar,
  [data-night-mode] section.link-page,
  [data-night-mode] section.messages-page,
  [data-night-mode] section.bucket-create-page,
  [data-night-mode] section.bucket-page,
  [data-night-mode] section.search-page,
  [data-night-mode] section.article,
  [data-night-mode] section.adding-page {
    margin-top: 20px;
  }

  [data-night-mode] .v--modal-overlay {
    background: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  }

  // Header
  [data-night-mode] .header {
    position: sticky i;
    color: bg_secondary i;
    height: 60px i;
    box-shadow: 0px 25px 20px -20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  }

  [data-night-mode] header.header > .left > a.logotype,
  [data-night-mode] header.header > .left > a.logo {
    background: ui_primary i;
  }

  [data-night-mode] header.header {
    position: relative;
  }

  [data-night-mode] header.header:after {
    content: autor;
    position: absolute;
    color: ui_font_primary;
    top: 44px;
    left: 113px;
    font-size: 8px;
    font-weight: 500;
  }

  [data-night-mode] header.header > .left > nav.main > ul li a + strong {
    background: ui_primary i;
    box-shadow: n i;
  }

  [data-night-mode] header.header > .left > nav.main > ul li.active a {
    background: t i;
    border-bottom: 2px solid ui_primary;
    border-radius: 0;
  }

  [data-night-mode] header.header > .left > nav.main > ul li:hover a {
    background-color: bg_hover i;
  }

  [data-night-mode] header.header > .left > button {
    background: bg_hover i;
  }

  [data-night-mode] .burgundy-profile {
    color: ui_user_red i;
  }

  [data-night-mode] .orange-profile {
    color: ui_user_orange i;
  }

  [data-night-mode] .green-profile {
    color: ui_user_green i;
  }

  [data-night-mode] section.entry > article > header > div.right > div a.username {
    font-weight: 600;
    font-size: 14px i;
  }

  [data-night-mode] body > section.open-left-panel:not(.is-mobile) main.main {
    max-width: calc(100% - 300px - 6px);
  }

  [data-night-mode] main.main > section {
    margin: 0 auto;
  }

  [data-night-mode] section.sidebar > * + * {
    margin-top: 0px i;
    margin-bottom: 10px;
  }

  [data-night-mode] main.main[data-theme="default"] > aside.wide-top {
    margin: 20px auto;
  }

  [data-night-mode] header.stream-top {
    padding: 20px 0 0 i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel > .popper-button.buckets.active button:before {
    background: bg_hover;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel > section.links > .content ul li.active a:before {
    background: ui_white i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel > section.links > .content ul li.active a > span {
    background: bg_hover i;
    font-weight: 500 i;
    color: ui_white i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel > section.links > .content ul li i {
    background: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel > section.links > .content ul li:hover:not(.active) a > span {
    background: bg_hover i;
  }

  [data-night-mode] section.search-input form > label {
    background: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.search-input form > input[type="search"] {
    color: ui_font_primary i;
    background: bg_hover i;
    border: 1px solid bg_hover i;
  }

  [data-night-mode] section.search-input form > input[type="search"]::placeholder {
    color: ui_font_primary i;
    font-size: 13px;
    font-weight: 600 i;
  }

  [data-night-mode] section.bucket-editor .form-element input {
    background: bg_hover i;
    border: 1px solid bg_hover i;
  }

  [data-night-mode] section.link-block.detailed:hover {
    -webkit-box-shadow: 0 0 0 2px rgba(ui_primary, 0.4) i;
    box-shadow: 0 0 0 2px rgba(ui_primary, 0.4) i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel section.cta-bucket > .content section.add-to-bucket-btn > button {
    background: bg_hover i;
    color: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel > section.links > .content ul li a:before {
    background: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel section.cta-bucket > .content section.add-to-bucket-btn.icon > button:before {
    background: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel section.cta-bucket > .content section.add-to-bucket-btn.icon > button:hover:before {
    background: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel section.cta-bucket > .content section.add-to-bucket-btn > button:hover {
    background: ui_primary i;
    color: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.link-block > section > article > header h2 a:visited,
  [data-night-mode] section.link-block > section > article section.info > p a:visited {
    color: ui_font_visited i;
  }

  [data-night-mode] section.link-block > section > article > header h2 {
    font-size: 18px i;
    font-weight: 600 i;
    color: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.link-block > section > article > header h2 a {
    color: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.link-block > section > article section.info > p {
    color: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper blockquote {
    color: ui_font_secondary i;
    background: bg_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.entry.reply {
    border-left: 2px solid bg_hover;
    border-radius: 0;
    box-shadow: n;
    background: t;
  }

  [data-night-mode] section.entry.reply:nth-child(odd) {
    background: t i;
  }

  [data-night-mode] section.entry.author,
  [data-night-mode] section.entry.author:nth-child(odd) {
    background: t i;
    border-left: 3px solid rgba(ui_primary, 0.7);
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel > section.buttons > .content ul li a:after {
    background: ui_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.link:before,
  [data-night-mode] section.entry:before {
    background: bg_hover i;
  }

  [data-night-mode] section.vote-box .dig button,
  [data-night-mode] section.vote-box .dig p {
    background: ui_primary i;
    font-weight: 700;
  }

  [data-night-mode] section.vote-box .dig p span {
    background: bg_secondary i;
    color: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.vote-box .dig p + button {
    margin-top: 10px;
  }

  [data-night-mode] section.vote-box.hot .dig p:before {
    background: ui_minus;
  }

  [data-night-mode] span.adult-ribbon {
    font-size: 11px i;
    font-weight: 700 i;
    padding: 0 4px i;
    border-radius: 5px i;
  }

  [data-night-mode] section.entry.link-author.own,
  [data-night-mode] section.entry.link-author.own:nth-child(odd) {
    border-left: 3px solid rgba(ui_primary, 1);
    background: linear-gradient(90deg, rgba(ui_primary, 0.15) 0%, ui_gradient_2 30%) i;
    box-shadow: 0px 10px 15px -8px rgba(0, 0, 0, 0.6) i;
  }

  [data-night-mode] #link-comments-stream .content section.entry > article,
  [data-night-mode] #link-comments-stream .content section.entry #link-comments .entry,
  [data-night-mode] .content section.entry > article {
    padding-top: 10px i;
    padding-bottom: 10px i;
  }

  [data-night-mode] #link-comments-stream section.stream > .content > * + * {
    margin-top: 10px;
  }

  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper a {
    color: ui_primary i;
    font-weight: 400;
  }

  [data-night-mode] section.entry > article:hover {
    background: t i;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box > ul li.plus,
  [data-night-mode] section.related-rating-box > ul li.plus {
    color: ui_plus i;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box .buttons button.plus,
  [data-night-mode] section.related-rating-box button.plus {
    border: 2px solid ui_plus_border i;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box .buttons button.plus:after,
  [data-night-mode] section.related-rating-box button.plus:after {
    background: ui_plus i;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box .buttons button.plus.voted {
    background: rgba(ui_plus, 0.4) i;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box > ul li.minus {
    color: ui_minus i;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box .buttons button.minus,
  [data-night-mode] section.related-rating-box button.minus {
    border: 2px solid ui_minus_border i;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box .buttons button.minus:after,
  [data-night-mode] section.related-rating-box button.minus:after {
    background: ui_minus i;
  }

  [data-night-mode] section.related-rating-box button.minus.voted {
    background: rgba(ui_minus, 0.4) i;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box > ul li,
  [data-night-mode] section.related-rating-box > ul li {
    color: ui_minus i;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box > ul li.separated.zero {
    color: ui_plus i;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box>ul li.zero:not(separated) {
    color: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.rating-box > ul li + li,
  [data-night-mode] section.rating-box > ul + .buttons {
    margin-left: 10px i;
  }

  [data-night-mode] section.link-block > section > article section.info > span:after,
  [data-night-mode] header.static-top.article>div:after {
    display: n i;
  }

  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper button {
    padding: 5px 8px i;
  }

  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper button.more {
    display: flex;
    margin: 8px 0 0 i;
    font-size: 12px i;
  }

  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper button {
    background: t i;
    color: ui_font_primary i;
    border-bottom: 2px solid ui_primary;
    font-size: 10px i;
    font-weight: 700 i;
    border-radius: 0;
    padding: 4px 4px i;
  }

  [data-night-mode] section.message > article.me > div.content {
    background: bg_primary i;
    border: 0px solid t i;
  }

  [data-night-mode] section.message > article > div.content {
    background: bg_hover;
  }

  [data-night-mode] aside.hint-box {
    background: bg_secondary i;
    border: 2px dashed bg_hover;
    padding: 16px;
  }

  section.entry.reply:before,
  section.entry.link-author>article:before
  section.entry.author>article:before, 
  section.entry.link-author>article:before,
  section.entry.own>article:before{
   display: n i;
  }
  
  [data-night-mode] aside.hint-box>.content p a {
    color: ui_primary i;
  }

  [data-night-mode] aside.hint-box > header h3,
  [data-night-mode] aside.hint-box > .content p {
    color: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] div.button.inactive .target {
    background: ui_primary;
  }

  [data-night-mode] .v--modal-box,
  [data-night-mode] section.modal > footer {
    background: bg_secondary i;
  }

  [data-night-mode] .cool-lightbox {
    background-color: rgba(30, 30, 30, 0.9) i;
  }

  [data-night-mode] .cool-lightbox .cool-lightbox-toolbar {
    top: 30px;
    right: 20px;
  }

  [data-night-mode] .cool-lightbox .cool-lightbox-toolbar .cool-lightbox-toolbar__btn > * {
    box-shadow: 0 14px 28px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0 10px 10px rgba(0, 0, 0, 0.22);
  }

  [data-night-mode] button.cool-lightbox-toolbar__btn > span {
    background: ui_primary i;
  }

  [data-night-mode] .cool-lightbox .cool-lightbox__slide img {
    box-shadow: n i;
  }

  [data-night-mode] input::placeholder {
    color: ui_font_primary i;
    font-style: oblique;
  }

  [data-night-mode] input {
    font-family: font i;
    color: ui_font_primary i;
    background: t i;
    border: 1px solid bg_hover i;
    height: 45px i;
  }

  [data-night-mode] section.entry.author:before,
  [data-night-mode] section.entry.link-author:before,
  [data-night-mode] section.entry.own:before {
    background: t i;
    width: 0;
    height: 0;
  }

  [data-night-mode] section.link > figure {
    width: 50px;
    height: 50px;
    flex: 0 0 50px;
  }

  [data-night-mode] div.button.outline .target {
    color: ui_font_primary;
    border: 0px solid t i;
    font-weight: 700;
  }

  [data-night-mode] div.button.outline .target:hover {
    background: ui_primary i;
    color: ui_white i;
    border: n i;
  }

  [data-night-mode] section.entry > .comments + section.editor {
    margin: 30px 0 9px 9px;
  }

  [data-night-mode] section.entry>.comments {
    margin: 15px 0 0 9px;
  }

  [data-night-mode] section.editor.inner {
    border: n i;
    box-shadow: n i;
    background: bg_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.editor > .content textarea {
    background: t i;
    color: ui_font_primary;
    font-size: 16px;
  }

  [data-night-mode] section.editor:focus-within:not(.inner):not(.message) {
    border: 1px solid bg_hover i;
    box-shadow: n i;
  }

  [data-night-mode] .switch input:checked + label strong i:nth-child(1) {
    background: ui_primary i;
  }

  [data-night-mode] li.account > a > a {
    border: 2px solid ui_primary;
  }

  [data-night-mode] header.header > .right > nav > ul > li.dropdown > a .svg-inline svg {
    fill: ui_font_primary;
  }

  [data-night-mode] li > section section.notifications.empty section.no-items,
  [data-night-mode] li > section section.stream > .content > section {
    background: bg_secondary i;
    opacity: 1 i;
  }

  [data-night-mode] li.account > ul > li:hover a {
    background: bg_hover i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel > section.buttons > .content ul li a:before {
    border: 1px solid bg_hover i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel>footer {
  border-top: 1px solid bg_hover i;
  }
  
  [data-night-mode] ul.tab-nav {
    padding: 20px 2px 5px i;
  }

  [data-night-mode] ul.tab-nav > li.active a {
    color: ui_primary i;
  }

  [data-night-mode] ul.tab-nav > li.active a:after {
    background: ui_primary i;
  }

  [data-night-mode] header.header > .right > nav > ul > li.dropdown > ul,
  [data-night-mode] header.header > .right > nav > ul > li.dropdown > section {
    background: bg_secondary i;
  }

  [data-night-mode] aside.profile-top > section > figure {
    background: bg_secondary i;
  }

  [data-night-mode] figure.badge-icon {
    background-color: ui_primary i;
  }

  [data-night-mode] article.link-article > footer:before {
    background-image: n i;
  }

  [data-night-mode] section.actions > ul > li.reply {
    font-weight: 600;
  }

  [data-night-mode] section.survey {
    border: n i;
    background: bg_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.survey > .content:before,
  [data-night-mode] section.survey > .content:after {
    background: bg_hover i;
    height: 0 i;
  }

  [data-night-mode] section.survey > .content ul li.voted i {
    border: 1px solid ui_primary i;
    background: ui_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.survey > .content ul li i {
    border: 1px solid bg_secondary i;
    background: bg_secondary;
  }

  [data-night-mode] div.button .target {
    color: ui_font_primary;
    background: bg_hover i;
  }

  [data-night-mode] div.button .target:hover {
    background: ui_primary i;
  }

  [data-night-mode] strong.upcoming-count:before {
    display: n;
  }

  [data-night-mode] strong.upcoming-count:after {
    color: bg_secondary;
    font-weight: 600;
  }

  [data-night-mode] section.new-entry .button .target {
    box-shadow: n i;
  }

  [data-night-mode] section.survey > .content ul li:hover {
    border-color: bg_hover i;
    border-radius: 6px;
  }

  [data-night-mode] section.survey > .content ul li i:before {
    width: 15px;
    height: 15px;
    border: 2px solid ui_primary;
  }

  [data-night-mode] section.survey > .content ul li i:after {
    left: 15px;
    width: 7px;
    height: 7px;
    background: ui_primary;
  }

  [data-night-mode] section.entry-content .wrapper code {
    border: n i;
    font-family: font_code;
    font-weight: 400 i;
    letter-spacing: 0.4px i;
    display: inline-block i;
    padding: 6px 15px i;
    background: bg_primary i;
    line-height: 1.7 i;
  }

  [data-night-mode] section.embed-ghost figure {
    height: 240px;
  }

  [data-night-mode] section.embed-ghost figure:after {
    background: rgba(bg_primary, 0.5) i;
  }

  [data-night-mode] section.embed-ghost figure .svg-inline svg,
  [data-night-mode] section.link-block>section>article figure.embed .svg-inline svg {
    fill: ui_primary;
    filter: n;
  }

  [data-night-mode] section.entry-photo figure>span:before {
    border: 2px solid t;
    background: ui_primary;
    box-shadow: n;
    opacity: 0.9;
    color: ui_font_primary;
  }

  [data-night-mode] section.search-results-dropdown {
    background: bg_secondary i;
    box-shadow: 0 29px 52px rgba(0, 0, 0, 0.4), 0 25px 16px rgba(0, 0, 0, 0.2) i;
  }

  [data-night-mode] section.search-results-dropdown section.stream > .content > section article header {
    background-color: ui_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.search-results-dropdown section.stream > .content > section article header h3 {
    color: ui_white i;
  }

  [data-night-mode] section.search-results-dropdown section.stream > .content > footer a:not(.active-select) {
    background-color: bg_secondary i;
  }

  [data-night-mode] nav.mobile-navbar > ul > li.active a > span:before,
  [data-night-mode] strong.upcoming-count.mobile {
    background: ui_primary;
  }

  [data-night-mode] nav.mobile-navbar > ul > li a > span:after {
    background: ui_font_secondary;
  }

  [data-night-mode] nav.mobile-navbar > ul > li a {
    color: ui_font_secondary;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel,
  [data-night-mode] section.link-block,
  [data-night-mode] section.entry,
  [data-night-mode] .popper-button .floating-btn > li>span:hover {
    box-shadow: n i;
    -webkit-box-shadow: n i;
  }

  [data-night-mode] aside.left-panel>section.links>.content ul li.bucket > .popper-button {
    height: inherit i;
    right: inherit i;
    top: inherit i;
  }
  
  [data-night-mode] aside.left-panel>section.links>.content ul:not(:last-of-type):after {
  background: bg_hover i;
}

  [data-night-mode] aside.left-panel>section.buttons {
  border-bottom-color: bg_hover i;
}

  [data-night-mode] .popper-button .floating-btn {
    background: t;
    color: ui_font_primary;
  }

  [data-night-mode] .popper-button .floating-btn.open> li>span {
    -webkit-box-shadow: n;
    box-shadow: n;
  }

  [data-night-mode] .popper-button .floating-btn > li>span {
    width: 50px;
    height: 50px;
    background: bg_hover;
    border-radius: 6px;
  }

  [data-night-mode] .popper-button .floating-btn > li>ul>li {
    border-radius: 6px;
    background: bg_hover i;
    border-bottom: 2px solid bg_hover;
  }

  [data-night-mode] .popper-button .floating-btn > li>ul>li a {
    color: ui_font_primary i;
    width: 110px i;
    text-align: center;
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
  }

  [data-night-mode] .popper-button .floating-btn > li>span:after {
    top: 17px;
    left: 18px;
  }

  [data-night-mode] .popper-button button.target,
  [data-night-mode] .popper-button .floating-btn > li>span:before {
    display: n;
  }

  [data-night-mode] section.user-note {
    color: #e9c46a i;
    background: t i;
    border: 2px dashed bg_hover i;
  }

  [data-night-mode] section.user-info {
    background: bg_secondary i;
    box-shadow: 0px 16px 48px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2) i;
  }

  [data-night-mode] section.user-info>header .left .profile-info time,
  [data-night-mode] section.user-info>header .right ul li {
    color: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] section.user-info>.content .user-note {
    margin: 0 15px;
  }

  [data-night-mode] aside.profile-top>section>header> a.avatar figure img {
    background: t;
  }

  [data-night-mode] section.entry-subcomments .content section.entry article>header>div.left a.avatar.active {
    width: 25px i;
    height: 25px i;
  }

  [data-night-mode] section.entry article>header {
    justify-content: inherit;
    gap: 10px;
  }

  [data-night-mode] section.entry>article .edit-wrapper>* ~ * {
    margin-top: 10px;
  }

  [data-night-mode] section.entry.reply:nth-child(odd):not(.highlighted)>article .edit-wrapper>footer section.actions button.toggle-to-favourite .svg-inline svg .body {
    fill: n;
  }

  [data-night-mode] button.toggle-to-favourite .svg-inline svg .border,
  [data-night-mode] button.toggle-to-favourite .svg-inline svg .body {
    fill: ui_font_secondary;
  }

  [data-night-mode] ul.dropdown:not(.clear-styles) ul.actions {
    background: bg_hover i;
    border: 0 solid t i;
  }

  [data-night-mode] ul.dropdown:not(.clear-styles) ul.actions li {
    color: ui_font_primary;
  }

  [data-night-mode] ul.dropdown:not(.clear-styles) ul.actions li:hover {
    background: ui_primary i;
    color: ui_white;
  }

  ul.dropdown:not(.clear-styles) ul.actions li.icon span:before {
    background: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] .toast-container>div.toast-success .toast-title {
    color: ui_font_primary i;
  }

  [data-night-mode] .toast-container>div {
    padding: 10px 30px;
    background: bg_hover;
    box-shadow: 0px 16px 48px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    -webkit-box-shadow: 0px 10px 40px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  }

  [data-night-mode] .toast-container>div.toast-success {
    border-bottom: 3px solid ui_primary;
  }

  [data-night-mode] section.popper {
    background: bg_hover i;
    box-shadow: 0px 16px 48px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2) i;
    -webkit-box-shadow: 0px 10px 40px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2) i;
  }

  [data-night-mode] section.popper[x-placement^="top"] .popper__arrow {
    border-color: bg_hover t t t;
  }

  
  // Werjsa reponsywna - do testów
  // #Dosiadlgo_To_Pedau
  @media (max-width: 1024px) {
    main.main[data-theme="default"] > aside > .content,
    main.main[data-theme="default"] > section > .content,
    main.main[data-theme="one-column"] > aside > .content,
    main.main[data-theme="one-column"] > section > .content {
      width: 100% i;
    }

    [data-night-mode] section.home-page section.link-block > section > article {
      padding: 16px 8px 0 8px i;
    }

    [data-night-mode] section.home-page section.link-block > section > article figure {
      right: auto;
      left: auto i;
    }

    [data-night-mode] section.entry > .comments {
      padding: 5px 0 0 5px;
    }
  }
}

Reviews

No reviews yet.